Voorbeeld bezwaarschrift .nl

Wil jij een poging doen om van je boete af te komen?

Welkom op Voorbeeld bezwaarschrift !

Iedereen kent het wel.. Een Boete!! Maar is deze boete eigenlijk wel terrecht? Wat moet je doen als je bezwaar wilt maken tegen je boete?

Hieronder staat duidelijk en kort vermeld hoe dat je dit het beste kunt doen! 

Online voorbeeld bezwaarschrift

In het Digitaal Loket CJIB vindt je een overzicht van uw verkeersboetes, inclusief gegevens van de overtreding en eventuele flitsfoto's. 

U kunt vanuit het Digitaal Loket CJIB digitaal in beroep gaan tegen een opgelegde verkeersboete. U wordt in dat geval rechtstreeks doorgelinkt naar het Digitaal Loket Verkeer van het Openbaar Ministerie.


Voorbeeld online bezwaarschrift

Schriftelijk voorbeeld bezwaarschrift

Gaat u liever schriftelijk in beroep, dan kunt u een bezwaarschift sturen naar Parket CVOM.

Een bezwaarschrift is een brief, waarin duidelijk moeten worden vermeld:

 • Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum en geboorteplaats
 • De reden waarom u het niet eens bent met de bekeuring
 • Uw IBAN 
 • De datum waarop u het bezwaarschrift ondertekent
 • Uw handtekening

Vergeet niet een kopie van de beschikking waartegen u bezwaar maakt, mee te sturen. 
Hebt u geen beschikking ontvangen, omdat u de boete al hebt betaald aan de politie? Stuur dan een kopie van het proces verbaal mee.

Voorbeeld schriftelijk bezwaarschrift

Lease- of bedrijfsauto voorbeeld bezwaarschrift

Ontvangt u een boete die op naam staat van uw leasemaatschappij of van uw bedrijf? Ook dan kunt u terecht in het Digitaal Loket CJIB. 

U kunt inloggen met uw persoonlijke DigiD. Daarbij moet u wel gebruik maken van de optie "extra controle via sms". 

In het Digitaal Loket kiest u vervolgens in de rechter kolom voor "Beschikking zoeken".

Voorbeeld bezwaarschrift Lease- of bedrijfsauto

Relevante artikelen over Bezwaarschriften

Vergoeding voor bezwaarschrift

Als je het niet eens bent met de belastingdienst kun je een bezwaarschrift schrijven. Daar kun je kosten voor hebben gemaakt, die je deels vergoed kunt krijgen.

Lees Meer

In beroep gegaan - wat kan ik nu verwachten?

Zodra Parket CVOM uw bezwaarschrift heeft registreerd, ontvangt u per post een ontvangstbevestiging. Vervolgens moet de officier van justitie een beslissing nemen. Deze beslissing ontvangt u ook per post.

Drie mogelijke uitkomsten

Als u in beroep bent gegaan, zijn er drie mogelijke uitkomsten:

 1. Uw beroep wordt niet behandeld, bijvoorbeeld omdat u het te laat hebt ingediend. Uw beroep wordt dan “niet ontvankelijk” verklaard.
 2. U wordt in het gelijk gesteld
  De boete vervalt (uw beschikking wordt vernietigd) of wordt lager (uw beschikking wordt gewijzigd). 
  Hebt u de boete al betaald, dan ontvangt u het (teveel) betaalde terug. Is uw beschikking vernietigd of gewijzigd naar € 0,00, dan ontvangt u ook de betaalde administratiekosten terug.
 3. Uw beroep wordt afgewezen
  U moet de boete dan alsnog betalen (als u dat nog niet had gedaan). U ontvangt hiervoor een nieuwe acceptgirokaart. (2015, CJIB )
Ik wil in beroep gaan

Ik ben het niet eens met de beslissing van de officier van justitie

Als u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie, dan kunt u in beroep gaan bij de kantonrechter. 

U gaat in beroep door een brief (beroepschrift) te sturen naar Parket CVOM. Hierin moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie.

Stuur uw beroepschrift binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing van de officier van justitie naar: 
Parket CVOM 
Unit Mulder kanton 
Postbus 8225 
3503 RE Utrecht

Parket CVOM stuurt u een ontvangstbevestiging zodra uw beroepschrift is ontvangen.

Zekerheid stellen

Uw beroepschrift wordt pas in behandeling genomen als u het bedrag van de boete en de bijbehorende administratiekosten hebt betaald. Dit heet zekerheid stellen. U ontvangt hierover informatie van Parket CVOM.

Officier van justitie kan heroverwegen

Voordat Parket CVOM uw beroepschrift doorstuurt naar de kantonrechter, heeft de officier van justitie nog de mogelijkheid om zijn beslissing te heroverwegen. Als de officier van justitie beslist om de opgelegde boete alsnog te vernietigen, dan ontvangt u een zogeheten antwoordkaart. Hiermee kunt u het beroep bij de kantonrechter intrekken. Hebt u zekerheid gesteld, dan wordt het betaalde bedrag teruggestort.

Blijft de officier van justitie bij zijn beslissing, dan wordt de zaak voorgelegd aan de kantonrechter. Stelt de kantonrechter u in het gelijk, dan krijgt u uw geld terug.

U bent het niet eens met de beslissing van de kantonrechter

Als de kantonrechter uw beroep afwijst, dan kunt u nog in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof in Leeuwarden. 
U kunt alleen in hoger beroep als de aan u opgelegde boete meer dan 70 euro bedraagt of als de kantonrechter uw beroep ‘niet ontvankelijk’ heeft verklaard. 
U gaat in hoger beroep door binnen 6 weken na de uitspraak van de kantonrechter een beroepschrift in te dienen. (2015, CJIB)

Ja, ik ben het niet eens met mijn boete

Uitgewerkt voorbeeld bezwaarschrift


Op o.a. de website van de ANWB staat precies beschreven op welke manier er bezwaar gemaakt kan worden. Zie hieronder:

Stap 1 
Schrijf een bezwaarschrift 
Geef aan waarom je het niet eens bent met de boete (beschikking). De ANWB heeft een modelbrief opgesteld om te helpen bij het aantekenen van beroep. Sinds januari 2014 is het ook mogelijk om beroep digitaal aan te tekenen via de website van hetOpenbaar Ministerie. Website openbaar ministerie

Was je auto niet ter plaatse? Dan moet je het bewijs leveren dat deze ergens anders was. Om te bewijzen dat je auto ergens anders was kan je de flitsfoto opvragen bij het CJIB. De politie kan de beschikking laten vernietigen als je voertuig niet betrokken was bij de overtreding. Als dit niet gebeurt en je bent nog steeds van mening dat de boete onterecht is, kan je in beroep gaan. Stuur bijvoorbeeld de flitsfoto en foto's van je eigen voertuig ter vergelijking mee met het beroep. Zonder bewijs dat de overtreding niet met jouw voertuig is gemaakt heeft een bezwaarschrift geen kans van slagen.

Let op: Het opvragen van extra informatie is geen geldige reden om niet op tijd te betalen of op tijd beroep in te dienen.

Modelbrief bezwaar Officier van Justitie

Stap 2 
Stuur het beroepschrift naar de Officier van Justitie 
Het beroepschrift moet binnen zes weken na ontvangst van de boete verstuurd worden. Het adres is op de boete aangegeven. De Officier van Justitie heeft 16 weken de tijd om het beroepschrift te behandelen.

Stap 3 
Wacht met het betalen van de boete
 
Als je beroep hebt ingediend bij de officier van justitie en de officier heeft deze daadwerkelijk in behandeling genomen, dan hoeft de boete (nog) niet betaald te worden.

Stap 4 
Het beroep is afgewezen, ga in beroep bij de rechtbank 
Na de bezwaarprocedure is het mogelijk om bij afwijzing nog in beroep te gaan bij de kantonrechter. Dit kan binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing van je bezwaar. Let op dat je het bewijs moet leveren dat de overtreding niet begaan is. Zonder bewijs heeft beroep geen kans. Bij het beroep moet je het boetebedrag betalen.

Stap 5 

Beroep afgewezen? 
Hoe hoog is de boete?

De boete is €70,- of meer: Je kunt in beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden door een beroepschrift te schrijven.

De boete is minder dan €70,-: Er zijn geen verdere mogelijkheden meer.

Transactievoorstel 

Voer onderstaande stappen uit als je het niet eens bent met het voorstel. Ben je het wel eens met het transactievoorstel? Betaal deze dan met de acceptgiro die het CJIB toegestuurd heeft.

Stap 1 
Wacht met het betalen van het transactievoorstel 
Na het betalen van het transactievoorstel via de acceptgiro bestaat er geen mogelijkheid meer om er tegen in te gaan. Hierna zijn er twee situaties mogelijk; je krijgt of een tweede transactievoorstel of een dagvaarding.

Stap 2 
Wacht op een tweede transactievoorstel 

In sommige gevallen stuurt het CJIB na het afwijzen van het eerste transactievoorstel een tweede voorstel. Hiervoor gelden dezelfde regels. Door het bedrag te betalen accepteer je het voorstel. Anders valt een dagvaarding op de mat.

Stap 3 
De dagvaarding 
Als het (eerste of tweede) transactievoorstel niet betaald is, wordt de zaak overgedragen aan de Officier van Justitie. Deze bepaalt of de zaak voor de rechter komt. De dagvaarding geeft aan waarvoor en wanneer je voor de rechter moet verschijnen. Bij afwezigheid wordt er een uitspraak gedaan zonder jou.

Stap 4 
Verschijn op de zitting 
Wanneer je voor de rechter moet verschijnen, is er een mogelijkheid tot verweer. Dit betekent dat je zelf je verhaal mag vertellen om zo de rechter van jouw gelijk te overtuigen. Zorg voor goede bewijzen! De rechter doet een uitspraak over de zaak. Hij bepaalt de hoogte van de eventuele straf of spreekt je vrij. Het is niet verplicht om voor deze zitting een advocaat in te schakelen.Parkeerboete 

Een parkeerboete waar je het niet mee eens bent? Volg onderstaande stappen om beroep aan te tekenen. Ben je het wel eens met deze boete, betaal deze dan met de acceptgiro. De parkeerboete is een belastingaanslag vanuit de gemeente. Hierdoor wijkt de procedure af van een Wet Mulder overtreding.

Let op! Het is ook mogelijk om een parkeerboete te krijgen in de vorm van een Wet Mulder boete. Zoek op de beschikking naar een grote M. Ontbreekt deze? Dan gaat het om een gemeentelijke belastingaanslag.

Stap 1 
Schrijf een beroepschrift 
Geef aan waarom je het niet eens bent met de bekeuring (beschikking). De ANWB heeft een modelbrief opgesteld die kan helpen bij het schrijven van het beroepschrift. Let erop dat je het bewijs moet leveren dat je de overtreding niet begaan hebt.

Modelbrief beroep Officier van Justitie

Stap 2 

Stuur het beroepschrift naar de gemeente 
Het beroepschrift moet binnen zes weken na ontvangt van de beschikking verstuurd worden. Het adres staat op de beschikking aangegeven.

Stap 3 
Het beroep is afgewezen, maak bezwaar bij de belastingrechter 

Beroep indienen is mogelijk binnen zes weken na dagtekening van de uitspraak op het bezwaarschrift. Stuur het beroep naar de belastingkamer van het Gerechtshof te Arnhem, Den Bosch, Amsterdam, Den Haag of Leeuwarden. Kijk voor het adres op de uitspraak.

Tekst via: ANWB

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-71573738-1', 'auto');

ga('send', 'pageview');

</script>

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-71573738-1', 'auto');

ga('send', 'pageview');

</script>


<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- Ad 1 -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-5182052360438202"
data-ad-slot="6330466778"
data-ad-format="auto"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>